รับอาสาสมัคร รุ่นใหญ่ และ วัยกลางคน

รู้ว่าต้องทำออนไลน์ แต่ลองทำแล้วยัง “ทำไม่ได้”

อาจไม่ใช่เพราะคุณโลว์เทค อายุเยอะ ไม่เก่ง ไม่พยายาม ไม่ตั้งใจ 

แต่ เป็นเพราะ คุณ ไม่ได้ เรียนรู้ในจังหวะที่เหมาะกับทักษะของคุณหรือเปล่า

ในระบบการศึกษา คุณครูยังค่อยๆสอนไปตามระดับชั้น อนุบาล ประถม มัธยม ตามศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัย

"โรงเรียนออนไลน์" ก็เช่นกัน

โรงเรียนออนไลน์ ไม่ได้แบ่งผู้เรียนตามอายุ แต่ ใช้ทักษะ และ ความรู้ของผู้เรียน

เป็นตัวแบ่งระดับชั้น และ ค่อยๆฝึกฝนผู้เรียนไปตามจังหวะการเรียนรู้ที่เหมาะสม

Insert Image

1

คุณสมบัติอาสาสมัคร
  1.  อายุ 30 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ. 2489 – 2534)
  2.  สนใจเรียนรู้ด้านการตลาดออนไลน์ online marketing
  3.  สนใจวางแผนเกษียณอายุ ด้วยการสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างยั่งยืน 
  4.   ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน online marketing มาก่อน

2

ตารางเรียน
  • เรียนผ่านออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom  (สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้)
  • จำนวน 5 ครั้ง  ระยะเวลารวม 7 ชั่วโมง

3

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
  1.  เครื่องคอมพิวเตอร์  ที่เชื่อมต่อสัญญานอินเตอร์เนต ผู้เรียนจัดเตรียมเอง
  2.  สมุดปฏิบัติการระดับอนุบาล (Workbook)  ราคา 195 บาท ทีมงานจัดส่งให้ก่อนวันเรียน

ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

ชื่อบัญชี : น.ส. ศศิธร จิระกร

เลขบัญชี : 686-2-56780-1

สาขา : โฮมโปร บางนา

4

ยินยอมให้เก็บข้อมูล

   ยินยอมให้ "โรงเรียนออนไลน์" เก็บข้อมูลการทดสอบวัดระดับ การทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียน การประเมินผลความพึงพอใจ คำสัมภาษณ์ การบันทึกภาพ และ เสียงขณะทำการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom และ นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการตลาดได้ในอนาคต

3 steps

3 ขั้นตอนง่ายๆในการลงทะเบียน

1.กรอกข้อมูล

คลิกที่ปุ่มลงทะเบียน เพื่อกรอกฟอร์ม และ ทำแบบทดสอบวัดระดับทักษะด้าน online marketing

2.ชำระค่า workbook

โอนเงิน 195 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย น.ส. ศศิธร จิระกร

เลขบัญชี 686-2-56780-1

3.ส่งสลิปทาง LINE OA

คลิกที่ปุ่มลงทะเบียน เพื่อกรอกฟอร์ม และ ทำแบบทดสอบวัดระดับทักษะด้าน online marketing

เรายินดีช่วยเหลือคุณ ในการลงทะเบียน 

>